Projekt: DYPLOM MAGISTERSKI. Wioska narciarska w Szczyrku | Typ: Koncepcja | Powierzchnia terenu: 2,8 ha  | Lokalizacja:  49°42’24.63″N 19° 1’2.40″E |Miasto: Szczyrk, Polska | Rok: 2015 | Autor: Dawid Pyka

Szczyrk otoczony jest od północy grupą górską Klimczoka, a od południa masywem Skrzycznego. Opracowywany teren znajduje się w części Górnego Szczyrku, przy ulicy Uzdrowiskowej. W kierunku północy teren ten obniża się schodząc do ulicy Myśliwskiej, która jest główną drogą przechodzącą przez cały Szczyrk. Obszar największego nachylenia jest zalesiony. Natomiast w kierunku południa teren wznosi się aż do szczytu Skrzyczne.

Zabudowa – inwentaryzacja

W obrębie projektowanego terenu znajduje się kilka większych budynków. Jest nim hotel „Meta”, który jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie dolnej stacji krzesełkowej kolejki linowej. Drugim co do wielkości, w niedalekiej odległości od opracowywanego terenu, jest hotel „Olimpia Lux” Resort &SPA. Następnym jest pensjonat „Koliba”. Kolejne budynki to w większości pensjonaty wielkości domu jednorodzinnego z kilkoma pokojami do wynajmu. Przy ulicy Myśliwskiej znajdują się restauracje, puby, sklepy z pamiątkami oraz sklepy sportowe. Większość budynków jest w dobrym oraz bardzo dobrym stanie technicznym. Wysokość zabudowy wacha się od 7– 24 m.

Komunikacja – inwentaryzacja

Opracowywany teren według miejscowego planu ma zostać podłączony do komunikacji drogowej od strony ulicy Uzdrowiskowej, która następnie jest połączona z ulicą Myśliwską, czyli drogą wojewódzką nr 942. W odległości około 500 m od terenu projektowanego znajduje się przystanek autobusowy, a krzesełkowa kolej linowa to odległość 400 metrów. Trasy narciarskie będące również częścią komunikacji stykającej się z terenem projektowanym.

Zieleń – inwentaryzacja

Na północ od projektowanego terenu w sąsiedztwie znajduje się las iglasty, rozciąga się on o zachodu na wschód. Od strony południa z powodu powstania tras narciarskich las został częściowo wykarczowany. Nie zmienia to jednak faktu, że teren zieleni wysokiej jest znaczny. Według Głównego Urzędu Statystycznego, w Szczyrku prawie 70 % stanowią tereny leśne.

Koncentracja ludzi – inwentaryzacja

Teren ten położony jest blisko głównych szlaków górskich. Bezpośrednia styczność z trasami narciarskimi, powoduje że ludzie przejeżdżający obok terenu projektowanego będą zwracali uwagę na elementy które będą tworzyć zespół. Niedaleko istniejące dwa wyciągi narciarskie sprawiają, że liczba potencjalnych klientów może być wysoka.

Założenia komunikacyjne

System komunikacji zewnętrznej według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia drogę z ulicy Uzdrowiskowej wprost na teren projektowany. Z tego miejsca już na terenie projektowanym został poprowadzony zjazd przed budynek recepcyjny oraz do parkingu podziemnego. Droga biegnąca w stronę centrum zespołu jest ciągiem pieszo – jezdnym przeznaczonym dla samochodów obsługi śmietników, karetek pogotowia i zaopatrzenia usług na tym terenie. Zakończona ona została placem nawrotowym kwadratowym o wymiarach 20 x 20 metrów. Droga ma szerokość 6 metrów i jest dwukierunkowa. Reszta ścieżek to ciągi pieszo–jezdne, służące tym samym celom co wcześniej omówiona droga, jednakże są tylko jednokierunkowe, o szerokości 3,5 metra. Cały teren można objechać dookoła co zostało pokazane w schemacie poniżej. Wszystkie drogi zostały oświetlone a przy nich zostały ulokowane elementy małej architektury takie jak ławki i śmietniki.

Projektowana zieleń

Zieleń na tym terenie jest dominującym elementem krajobrazu, z tego względu, projekt ten zakłada połączenie istniejącej tkanki zieleni z projektowaną, wprowadzając ją przez korytarze, które tworzone są przez budynki, do wnętrza urbanistycznego projektowanego zespołu. Tworzone skarpy są zagospodarowane trawnikiem, kilkoma drzewami, które są
kontynuacją otaczającej zieleni. Wszystkie drzewa istniejące są zachowane. Połączenie zieleni wysokiej istniejącej z projektowaną jest podstawową decyzją projektową definiującą charakter zagospodarowywanego fragmentu miasta.

Budynki zostały zaprojektowane zgodnie ze skalą, która jest przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to zespół 10 budynków, które częściowo połączone są parkingiem podziemnym, do reszty doprowadzone są klatki schodowe a następnie przejście na terenie gruntu. Podstawowe wnętrza urbanistyczne tworzy tutaj przede wszystkim zieleń wysoka będąca naturalnie wyznacznikiem pola do zabudowy. Każdy z budynków został zaprojektowany tak , aby zapewnić mieszkańcom jak najlepsze możliwe nasłonecznienie, oraz walory widokowe, które niejako były wyznacznikiem w projektowaniu tego terenu. Otaczająca zieleń oraz widoki z każdej strony, powodują, że budynki musiały zostać zaprojektowane tak aby jeden nie zasłaniał widoku ani nasłonecznienia drugiemu. Całe założenie projektowe, powstało z myślą o etapowaniu inwestycji.

Pierwszą fazą projektu jest wybudowanie podziemnego parkingu pod częścią opracowywanego terenu, który będzie służył reszcie budynków. W tym samym etapie przewidziano budowę budynku recepcji (R) wraz z 3 budynkami przy stoku oznaczonymi 1,2,3. W każdym budynku w parterze mieści się inna funkcja, co po powstaniu całego założenia daje samowystarczalną jednostkę z sklepami spożywczymi, sportowymi, wypożyczalniami, klubem, restauracjami i basenem.

Kolejnym etapem są budynki oznaczone 4, 5, 6. Które są położone w środkowej części zespołu. Oprcz budynku nr 6 to wszystkie są objęte parkingiem podziemnym. Na poziomie gruntu doprowadzone są ścieżki pieszo –jezdne, łączące wszystkie budynki.

Trzecim i ostatnim etapem są budynki położone najdalej tras narciarskich, jednak cały czas z pięknym widokiem, połączone z zielenią która dominuje w północnej części działki. Oznaczone one zostały numerami 7, 8, 9. Budynki te nie są bezpośrednio połączone z parkingiem oprócz nr 7, lecz została przewidziana specjalna klatka schodowa służąca do tego celu.

Zespół obiektów specjalizuje się głównie w funkcji hotelowej. W parterach każdego budynku znajdują się usługi, na kolejnych piętrach pokoje i apartamenty. Budynki przy stoku (1,2,3) zostały zaprojektowane tak, aby znajdowały się w nich funkcje takie jak wypożyczalnie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, szkółka narciarska z wypożyczalnią, informacja
turystyczna z sklepem z pamiątkami, oraz restauracje i kluby. Są one głośniejszymi usługami i nie są przewidziane głównie dla mieszkańców, lecz także dla wszystkich odwiedzających pobliski ośrodek narciarski. Na piętrach, mieszkania są inne niż w pozostałej części zespołu, zaprojektowane zostały jako większe i przewidziane dla większej ilości osób. Znajdują się
tam apartamenty:

2–osobowe,

4–osobowe z możliwością dostawki nawet 4 miejsc dodatkowych,

6–osobowe z możliwością dostawki 2 miejsc,

10–osobowy z możliwością dostawki 2 miejsc.

Apartamenty te są także o niższym standardzie ale wszystkie z własnym aneksem kuchennym. Na ostatnim piętrze znajdują się schowki na dodatkowe materace, łóżka oraz pościel. Na każdym piętrze za windą znajduje się schowek, w którym są środki czystości potrzebne sprzątaczkom.

Pozostałe budynki to inne funkcje w parterach a mieszkania są o podwyższonym standardzie. Zostały zaprojektowane także jako mniejsze apartamenty, ale wyposażone każdy w saunę. Znajdują się tam apartamenty:

2–osobowe,

4–osobowe z możliwością dostawki 2 miejsc,

4–osobowe z możliwością dostawki nawet 4 miejsc dodatkowych,

6–osobowe z możliwością dostawki 2 miejsc.

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie samowystarczalnej wioski narciarskiej, składającej się z zespołu 10 budynków. Każdy budynek posiada inną funkcję zlokalizowaną w parterze. Funkcje są podzielone na 3 strefy, zależnie od usytuowania budynku. Usługi głośne przy stoku, spokojniejsze ale główne dla mieszkańców w centrum zespołu oraz najcichsze
przy drugim końcu działki, blisko lasu.
Dobrane parametry takie jak skala, gabaryty oraz gęstość i intensywność zabudowy pozwalają na uzyskanie, odpowiednich dla tego regionu i tradycji lokalnych, budynków o prawidłowej formie i kompozycji przestrzennej. Kolejnym elementem w tej zabudowie był walor widokowy, który wywarł duży wpływ na wygląd i kompozycję obiektów. Rozczłonkowana zabudowa pozwala na kreowanie bezpośrednich relacji pomiędzy architekturą oraz otaczającym krajobrazem.
Uzupełnieniem zabudowy usługowo – hotelowej, został budynek recepcyjno – administracyjny wraz z basenem zlokalizowanym na ostatnim piętrze. Ma być on dostępny dla klientów projektowanego zespołu.
Wszystkie elementy zostały zaprojektowane zgodnie z lokalnymi przepisami i tradycjami. Ukształtowanie terenu jak się okazało było największym problemem i atutem tego obszaru opracowania. Lokalizacja dla takiej funkcji wydaje się być idealnym miejscem.